Människorna bakom framgångarna

Bakom varje framgångsrikt företag står kompetenta och engagerade medarbetare. Här är tre röster som berättar hur kvalitet och kundnytta kommer till uttryck i deras vardag.

Louise Jerning, Implementationskonsult


Hur sätter ni Bankgirot på kartan för en bredare målgrupp?

Louise: Jag skulle nog säga att bankernas mobiltjänst Swish ger en bra ingång när jag ska förklara var jag jobbar. Förutom den finansiella branschen, som har koll på vad vi kan, är nog bredden i övrigt rätt okänd.

Niclas: Swish har definitivt gett oss ett fönster mot vanliga konsumenter och med bankernas plan för kommande företagstjänst breddas målgruppen ytterligare. Men jag tror också att it-branschen generellt ser på oss med lite nya ögon. Det blir tydligt att det innanför väggarna görs ett arbete som placerar oss i den absoluta tekniska framkanten när det gäller innovativa betalningslösningar, vid sidan av att sköta den dagliga driften i det närmaste prickfritt.

Utmärkelserna har varit många under åren – hur märks det?

Eva: Utan tvekan skänker de en genuin stolthet till oss alla, oavsett var i organisationen man arbetar. Jag tror att vi är många som sträcker på oss lite extra när Betalningar i realtid och Swish kommer på tal. Det är inte bara innovationskraften i företaget som blir tydlig utan även den direkta nytta som en tjänst som Swish bidrar med. Det blir också tydligt vad vi med gemensamma krafter kan åstadkomma, vilket ger en extra drivkraft åt att i alla lägen ligga steget före den snabba teknikutvecklingen och ständigt förändrade kundbehov.

Eva Nässlin-Larsson, Chef Säkerhet infrastruktur


Det är många som stannar länge hos Bankgirot. Vad är det som gör att folk trivs?

Eva: Jag tror att det är en kombination av en dynamisk arbetsplats med en verksamhet som ständigt utvecklas, tillsammans med en hög intern rörlighet. Från företagets ledning finns en klar hållning som uppmuntrar en intern rörlighet. Det speglar inte minst min egen resa inom organisationen där jag under åren fått möjlighet att söka nya utmaningar och roller internt. Det gör att man kontinuerligt börjar på ett ”nytt” jobb.

En annan sak som jag tror förenar oss som jobbar här är den tydliga ambitionen och viljan att åstadkomma saker och driva utvecklingen framåt. Alla bidrar och tar sitt ansvar för att leverera det vi ska med högsta möjliga kvalitet.

Louise: Den bilden stämmer väl in på mig också. Under min tid här har jag redan fått möjlighet att specialisera mig i mitt uppdrag och snart får jag möjlighet att tillsammans inom realtidsbetalningar och Swish. Därtill vill jag framhålla den platta organisationen som inbjuder till en ödmjuk, öppen och helt enkelt väldigt trevlig stämning mellan medarbetarna.

Ett öppet klimat är viktigare än man tror för just kunskapsöverföring och möjligheten att dra lärdom av varandras erfarenhet.

Nicklas: Jag skulle nästan vilja jämföra det med ett familjeföretag för att illustrera stämningen som bygger på gemenskap och avsaknad av hierarkier. Jag tror också att det finns en medvetenhet från ledningens sida att en så stor del av kompetensen sitter hos medarbetarna – kompetens som inte växer på träd utan har jobbats fram under många, många år. Företaget är mån om att behålla sina medarbetare helt enkelt.

Niclas Källberg, Kommunikationstekniker

Vilka framgångsfaktorer tror ni ligger bakom att Bankgirots leveranser är bättre än någonsin och kundnöjdheten stiger?

Eva: Ett centralt verktyg tror jag är en tydlig värdegrund där kvalitet och säkerhet intar en överordnad ställning eftersom det är en förutsättning för allt vi gör. Vår leverans måste alltid ske med kvalitet, oavsett om det handlar om att nå en tillgänglighet på i det närmaste 100 procent eller i vårt kundbemötande. Det är ju också grunden för det stora förtroende som jag märker dagligen i mina kundkontakter. Bankgirot har en position som garant för kvalitet och säkerhet och det är något vi ska vara väldigt stolta över. Och rädda om!

Louise: Att vi förstår kundens utmaningar och behov, och kan anpassa service och tjänster med målet att skapa nytta för kunden. Något som jag tycker också väl ringas in av våra värderingar och den funktion som de fyller i min vardag. Vi kan ju vara en ganska liten del av kundens affär samtidigt som vi har en central roll i att få allt att snurra. Förtroendet från kunderna är starkt och sporrar oss ytterligare med att arbeta proaktivt och föreslå initiativ som ökar kundnyttan.

Niclas: I grunden handlar det om ett långsiktigt arbete där våra byggstenar för att skapa förtroende utgörs av våra värderingar. Den kundnöjdheten vi nu ser är till viss del en effekt av arbetet med att under lång tid vara en garant för en säker och redundant it-miljö. Värderingarna är också utmanande genom att så tydligt sammanfatta vad vårt uppdrag vilar på – att leverera kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i varje moment, dygnet runt året om.

Utvecklingen i omvärlden ställer förstås stora krav på både kompetens och innovationsförmåga i organisationen – vad tror ni att Bankgirots främsta styrkor blir för att länka samman det gamla med det nya?

Eva: Vår förmåga och mod till innovativt tänkande stärker oss på både kort och lång sikt genom att hjälpa oss att göra rätt saker såväl idag som om två år. Till det lägger vi en unik infrastruktur som är en utmärkt grund för att se hur vår realtidsplattform tillsammans med utvecklingen av mobila enheter ytterligare kan synkas.

Ambitionen är inte bara att behålla positionen i den tekniska framkanten när det gäller innovativa betalningslösningar utan att i alla steg ligga minst ett par före.